Catering

Collapse Show info

อาหารและเครื่องดื่มนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการจัดงาน

เรามีบริการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น คอฟฟี่เบรค, ค็อกเทล, เบเกอรี่, อาหารนานาชาติ รวมไปถึงการแนะนำอาหารให้เหมาะสมกับแต่ละรูปแบบงาน (food concept) ทำให้เกิดสไตล์ เฉพาะตัว